Privacybeleid van HS online pro

Met ingang van 1 Juni 2017

Deze Online Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) licht toe hoe AbbVie NV (“AbbVie”) de persoonsgegevens verwerkt die haar worden verstrekt op websites, mobiele sites, mobiele applicaties, en andere digitale diensten en producten die gecontroleerd worden door AbbVie en die een link naar deze Privacyverklaring bevatten (samen, de “AbbVie Websites”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op AbbVie Websites die geen link naar deze Privacyverklaring bevatten, of op websites van derden met een link daarvan op de AbbVie Websites. De Privacyverklaring bepaalt niettemin het privacybeleid van AbbVie met betrekking tot persoonsgegevens die het verzamelt uit offline communicaties.

Deze afdeling bevat een beknopte samenvatting van de belangrijkste onderdelen van onze Privacyverklaring. Gelieve hieronder de volledige Privacyverklaring te lezen indien u meer gedetailleerde informatie wenst.

Online Privacyverklaring van AbbVie

Met ingang van 1 Juni 2017

Onderhavige Online Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) licht toe hoe wij de persoonsgegevens verwerken die ons verstrekt worden op websites, mobiele sites, mobiele applicaties, en andere digitale diensten die worden gecontroleerd door AbbVie SA/NV, 14 avenue Einstein, B-1300 Wavre, België, en die een link bevatten naar deze Privacyverklaring (samen, de “AbbVie Websites”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op AbbVie Websites die geen link bevatten naar deze Privacyverklaring of Websites van derden waarvan de AbbVie Websites een link bevatten.

Soorten Informatie die we online verzamelen

De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen terwijl u de AbbVie Websites gebruikt, worden in deze afdeling beschreven en omvatten zowel de informatie die u ons bezorgt als de informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de AbbVie Websites gebruikt.

In het kader van deze Privacyverklaring betekent “Persoonsgegevens” alle informatie die u identificeert of die redelijkerwijze gebruikt kan worden om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer deze informatie gecombineerd wordt met informatie over gezondheid of medische status verwijzen wij naar de daaruit voortvloeiende informatie als “gezondheidsgerelateerde gegevens”. We verzamelen uw gezondheidsgerelateerde gegevens op de AbbVie Websites uitsluitend met uw toestemming.

Informatie die u verstrekt

U dient zich niet te registreren voor een dienst of programma om veel van de via de AbbVie Websites beschikbare informatie te verkrijgen. Sommige informatie is echter enkel beschikbaar voor geregistreerde of geïdentificeerde gebruikers en vereisen dat u een profiel aanmaakt of specifieke informatie over uzelf verstrekt teneinde u de dienst te verlenen.

Persoonsgegevens die u verstrekt tijdens de registratie of bij het beantwoorden van vragenlijsten

AbbVie verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op AbbVie Websites, bijvoorbeeld, via een inschrijvingsformulier om u te registreren voor programma’s en diensten van AbbVie, om marketing- en informatieproducten te ontvangen, om de klantendienst van AbbVie te contacteren, of om vragenlijsten en enquêtes van AbbVie te beantwoorden. De volgende gegevens kunnen daarin begrepen zijn:

  • Naam
  • Contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, of e-mailadres)
  • Registratiegegevens (i.e., gebruikersnaam en paswoord)
  • Gezondheidsgerelateerde en demografische gegevens, onderworpen aan uw toestemming, in het kader van een programma ter ondersteuning van patiënten, een enquête of een vragenlijst
  • Inkomen en demografische gegevens wanneer u om financiële bijstand verzoekt voor één van onze producten
  • Informatie inzake de vergoeding wanneer u een dienst verleent aan AbbVie in uw hoedanigheid van beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector
  • Tewerkstellings-, opleidings- en andere achtergrondinformatie wanneer u informatie inwint over tewerkstelling binnen AbbVie

Persoonsgegevens die u verstrekt tijdens andere interacties met AbbVie

U kan AbbVie contacteren indien u vragen heeft, indien u uw bezorgdheden wenst te bespreken of om problemen met onze producten te melden. Wanneer u communiceert met of informatie vraagt van AbbVie, kan u gevraagd worden om uw contactgegevens en om het even welke gezondheidsgerelateerde en/of persoonlijke gegevens die relevant zijn voor uw verzoek te verstrekken.

Gegevens die automatisch verzameld kunnen worden

Wanneer u de AbbVie Websites gebruikt, kunnen wij ook bepaalde gebruiks- en apparaatgegevens automatisch verzamelen zoals hieronder wordt beschreven.

IP-adres

We kunnen het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer of ander elektronisch apparaat opslaan wanneer u de AbbVie Websites bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om de Websites te bezoeken, en het IP-adres stelt ons in staat om de communicatie met uw computer in stand te houden wanneer u door de AbbVie Websites navigeert.

Cookies en andere traceertechnologieën

We verzamelen ook informatie over uw gebruik van de AbbVie Websites door middel van traceertechnologieën zoals cookies en webbeacons. Een “cookie” is een unieke numerieke code die wordt overgedragen naar uw computer om uw interesses en voorkeuren te traceren en om u te herkennen als een terugkerende bezoeker. Een “webbeacon” is een transparante grafische afbeelding die wordt geplaatst op een Website, e-mail of advertentie en die toezicht op bepaalde zaken mogelijk maakt, zoals gebruikersactiviteit en websiteverkeer. Deze technologieën helpen om uw voorkeuren te onthouden en stellen ons in staat om u webmateriaal en functies te bezorgen die u vermoedelijk het meest interesseren op basis van “clickstreaminformatie” die uw vorige activiteiten op de AbbVie Websites weergeven. Indien u meer informatie wenst over cookies en andere traceertechnologieën, gelieve http://www.allaboutcookies.org/ te bezoeken. Gelieve erop te letten dat sommige cookies essentieel zijn voor het functioneren van onze Websites en het verwijderen of uitschakelen ervan zal de functionaliteit van de website verlagen.

Mobiele Tracering

Sommige AbbVie Websites zijn ofwel als mobiele applicaties beschikbaar ofwel als mobiele websites die u kan gebruiken op uw mobiel apparaat. Indien u een mobiel apparaat gebruikt om de AbbVie Websites te bezoeken en te gebruiken, kunnen wij de volgende mobiel-specifieke informatie verzamelen bovenop de andere informatie die hierboven werd beschreven: apparaat- of advertentie-ID, het soort apparaat, het soort hardware, het media access control (“MAC”) adres, de international mobile equipment identity (“IMEI”), de versie van uw mobiel besturingssysteem, het platform dat werd gebruikt om toegang te kijgen tot de AbbVie Website of om de Website te downloaden (e.g., Apple, Google, Amazon, Windows), en gebruiksgegevens over uw apparaat en uw gebruik van de AbbVie Websites.

Informatie verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u van een bezoek aan een AbbVie Website combineren met informatie over u van bezoeken aan andere AbbVie Websites. We kunnen ook informatie over u die is verzameld via de AbbVie Websites combineren met informatie die we offline hebben verzameld en met informatie die ons werd verstrekt door derden.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de diensten te verlenen die u vraagt, om te communiceren met u, om uw ervaring met de AbbVie Websites te verbeteren en, in het algemeen, om onze producten en diensten te verbeteren, en voor andere interne zakelijke doeleinden, zoals hieronder meer in detail wordt beschreven.

Door u gevraagde programma’s en diensten verstrekken

Indien u kiest om zich te registeren voor één van onze diensten, gebruiken we de Persoonsgegevens die u via de AbbVie Websites verstrekt om uw vragen te beantwoorden, om u de diensten te verlenen die u heeft gevraagd en om u een optimale klantervaring te bezorgen.

Marketing

U kan er ook voor kiezen om marketinginformatie van AbbVie te ontvangen, zoals aanbiedingen met betrekking tot AbbVie’s producten of diensten, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten of meldingen over speciale promoties. In dergelijke gevallen zullen we uw contactgegevens en andere Persoonsgegevens gebruiken om u de marketinginformatie op te sturen.

Gepersonaliseerde gebruikerservaringen

De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om gepersonaliseerde aanbiedingen, informatie, of diensten te creëren die aangepast zijn aan uw interesses en voorkeuren. We kunnen ook uw IP-adres en de gegevens gebruiken die we automatisch verkrijgen door middel van cookies of soortgelijke traceertechnologieën om onze AbbVie Websites toegankelijker te maken en gemakkelijker te gebruiken en ook om het webmateriaal dat wordt weergegeven op de AbbVie Websites te personaliseren door de informatie en diensten te voorzien die u volgens ons kunnen interesseren.

Bedrijfs- en productverbetering

Teneinde nieuwe feiten te ontdekken die AbbVie zouden kunnen helpen om de noden van de klanten beter te begrijpen en om de producten, diensten, materialen, programma’s en behandelingen te helpen verbeteren, ontwikkelen en evalueren, analyseert AbbVie de informatie die u heeft verstrekt. Voor deze doeleinden gebruikt AbbVie geen informatie die u direct kan identificeren.

Websiteanalyse en -verbetering

We kunnen de informatie die u verstrekt en de automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van de AbbVie Websites gebruiken om patronen in het gebruikersverkeer en voorkeuren van gebruikers op te volgen met het oog op de verbetering van de website, websitestatistieken en website-optimalisering.

Wanneer we uw gegevens delen met derden

We delen uw Persoonsgegevens enkel met derden in de gevallen die hieronder worden weergegeven. We verkopen of verhuren uw Persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Advertenties van derden en online gedragsgericht adverteren

Verbonden ondernemingen, verkopers en leveranciers

We hebben relaties met verschillende verkopers en leveranciers, met inbegrip van onze verbonden ondernemingen, die ons helpen met het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het kan voor hen noodzakelijk zijn om toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens tijdens het verlenen van diensten aan AbbVie. We geven deze partijen geen toelating om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de bedrijfsactiviteiten van AbbVie, en we vereisen dat zij uw Persoonsgegevens die werden verzameld via de AbbVie Websites verwerken op een manier die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

Co-branded Websites

We kunnen samenwerken met andere ondernemingen om u webmateriaal of diensten aan te bieden op een gezamenlijke of “co-branded” basis. Op een co-branded website zal u zowel het logo van AbbVie als het logo van de co-branding partner zien op uw scherm. Om toegang te verkrijgen tot de diensten die beschikbaar worden gesteld op een co-branded website zou je verplicht kunnen worden om een nieuw online registratieformulier in te vullen, en deze registratiegegevens kunnen gedeeld worden met de co-brandingpartners van AbbVie. U zou de individuele privacybeleidsregels van onze co-brandingpartners moeten lezen aangezien zij op een aantal punten kunnen verschillen van onze beleidsregels. Het lezen van deze beleidsregels zal u helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen met betrekking tot het al dan niet verstrekken van uw gegevens aan een welbepaalde website.

Productrapportering

Wanneer u AbbVie contacteert met betrekking tot uw ervaring met het gebruik van één van onze producten, kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken wanneer we rapporteren bij de lokale regelgever of de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en in andere gevallen die door de wet worden vereist. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om de voorschrijvende arts te contacteren om een bijzondere situatie op te volgen die verband houdt met het gebruik van ons product.

Rechten en verplichtingen

In een beperkt aantal gevallen kan AbbVie verplicht worden om uw Persoonsgegevens openbaar te maken teneinde een wettelijke verplichting of bevel na te leven, zoals het naleven van rapporteringsverplichtingen tegenover de regelgever met betrekking tot de veiligheid van onze farmaceutische producten, of in verband met de verkoop of overdracht van één van onze productlijnen of afdelingen, met inbegrip van de diensten die worden verleend via één of meer AbbVie Websites. In dergelijke gevallen zullen wij maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We houden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken in het onderzoek naar en de vervolging van gebruikers die onze regels schenden of die zich schuldig maken aan gedrag dat illegaal is, of gedrag dat schadelijk is voor andere gebruikers of eigendom van anderen.

Privacy van kinderen

AbbVie verzamelt of gebruikt niet wetens en willens persoonsgevens rechtstreeks afkomstig van kinderen (we definiëren kinderen als minderjarigen jonger dan 13 jaar) op AbbVie Websites. We laten kinderen niet wetens en willens toe om onze producten te bestellen, om met ons te communiceren, of om één van onze online diensten te gebruiken. Indien u een ouder bent en opmerkt dat uw kind ons informatie heeft verstrekt, gelieve ons te contacteren door één van de methodes te gebruiken die hieronder worden gespecificeerd, en we zullen samen met u naar een oplossing zoeken voor dit probleem.

Uw privacykeuzes

U kan ons steeds contacteren wanneer u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de Persoonsgegevens die we over u verzamelen. U kan zich ook uitschrijven voor onze programma’s of diensten.

Gelieve ons te contacteren door op de “Contacteer ons” link te klikken of door ons een e-mail te sturen op dataprivacybelgium@abbvie.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:

AbbVie Customer Service
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL  60064-6163

Gelieve in alle communicaties met AbbVie het e-mailadres dat werd gebruikt bij de registratie (indien van toepassing), het website-adres, de mobiele applicatie, of het specifieke AbbVie-programma waar u Persoonsgegevens heeft verstrekt (e.g., AbbVie.com) op te nemen, alsook een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Indien u wenst om uw Persoonsgegevens te verwijderen, te wijzigen of te verbeteren en u contacteert ons via e-mail, gelieve “Verzoek tot verwijdering” of “Verzoek tot wijziging/verbetering” als onderwerp van de e-mail op te geven. We zullen alle redelijke verzoeken tijdig beantwoorden. Teneinde bepaalde verzoeken te verwerken, dienen we mogelijks uw identiteit verder te verifiëren.

Veiligheid van gegevens

AbbVie handhaaft redelijke technische, administratieve en fysieke controlemechanismen teneinde alle Persoonsgegevens die zijn verzameld via de AbbVie Websites te beveiligen. Er bestaat echter steeds een risico dat een niet-gemachtigde derde een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier vindt om onze veiligheidssystemen te doorbreken. Daarom benadrukken we dat u de nodige voorzichtigheid aan de dag dient te leggen wanneer u Persoonsgegevens doorgeeft via het internet, en vooral wanneer het uw gezondheidsgerelateerde gegevens betreft. AbbVie kan niet garanderen dat niet-gemachtigde derden geen toegang zullen verkrijgen tot uw Persoonsgegevens; daarom dient u de voor- en nadelen af te wegen vooraleer u Persoonsgegevens verstrekt op AbbVie Websites.

Links naar websites van derden en sociale media plug-ins

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op AbbVie Websites die geen link bevatten naar deze Privacyverklaring, op AbbVie Websites buiten de Verenigde Staten, of op websites van derden waarvan de link zich bevindt op AbbVie Sites. AbbVie Websites kunnen plug-ins van sociale media gebruiken (bijv. de “Like” knop van Facebook, de “Share to Twitter” knop) om u in staat te stellen om op een snelle manier informatie te delen met anderen. Wanneer u AbbVie Websites bezoekt, kan de operator van de sociale plug-in een cookie plaatsen op uw computer of een ander elektronisch apparaat dat de operator in staat stelt om individuen te herkennen die eerder onze website hebben bezocht. Wanneer u bent ingelogd op een sociale mediawebsite (bijv. Facebook, Twitter) tijdens het bezoeken van onze AbbVie Website, dan zorgt de sociale media plug-in ervoor dat de sociale mediawebsite informatie ontvangt dat u onze AbbVie Site hebt bezocht. De sociale media plug-in laat de sociale mediawebsite ook toe om informatie over uw activiteiten op onze AbbVie Website te delen met andere gebruikers van de sociale mediawebsite. De instellingen met betrekking tot het delen van informatie worden beheerd door de sociale mediawebsite en de privacybeleidsregels van de sociale mediawebsite zijn daarop van toepassing.

Toestemming voor het verwerken in de verenigde staten en erbuiten

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door AbbVie in België maar de gegevens die u verstrekt zullen toegankelijk zijn door onze verbonden ondernemingen die zich waar ook ter wereld bevinden en door moederondernemingen in de Verenigde Staten, en door verkopers en leveranciers in andere landen. Wanneer u deze website bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, dan zal uw communicatie met ons automatisch resulteren in een internationale grensoverschrijdende overdracht van informatie. Het wettelijke beschermingsniveau van persoonsgegevens is niet overal gelijk; we zullen echter de veiligheidsmaatregelen nemen zoals beschreven in deze Privacyverklaring teneinde uw gegevens veilig te bewaren. Door deze website te gebruiken stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens in de Verenigde Staten en in om het even welk land waarnaar we uw gegevens overdragen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

We zullen uw Persoonsgegevens enkel gebruiken zoals in de van toepassing zijnde Privacyverklaring is beschreven wanneer de informatie via u werd verzameld of wanneer de informatie werd verzameld op een manier die door u werd toegestaan. We houden ons echter het recht voor, onder voorbehoud van enige toepasselijke toestemmingsvereisten, om te allen tijde de voorwaarden van deze Privacyverklaring te wijzigen. Dergelijke wijzigingen aan de Privacyverklaring zullen op deze pagina gemeld worden met een nieuwe ingangsdatum. AbbVie spoort u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig na te kijken. Alle Persoonsgegevens die worden verzameld ingevolge uw voortdurend gebruik van de AbbVie Websites zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die op dat moment van toepassing is.

Ce site peut améliorer votre expérience d’utilisateur en activant les cookies.
Plus d’informations