Oorzaken en risicofactoren

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het ontstaan van HS

Ondanks de onduidelijkheid naar de exacte oorzaak van Hidradenitis Suppurativa (HS) wijst onderzoek uit dat het ontstaan van HS geassocieerd is met afwijkingen in het immuunsysteem of structurele afwijkingen in de haarzakjes.1,2 Het immuunsysteem, ook bekend als afweersysteem, is een systeem dat het lichaam in normale omstandigheden verdedigt tegen indringers van buiten af zoals virussen of bacteriën.

HS is een terugkerende en pijnlijke ziekte waarbij er een ontsteking is in de gebieden waar zich de apocriene zweetklieren bevinden.3Deze apocriene zweetklieren, die pas beginnen werken in de puberteit, staan in voor het behouden van een correcte lichaamstemperatuur en zorgen voor het ontstaan van de kenmerkende zweetgeur. Typische plaatsen waar deze apocriene zweetklieren zich bevinden zijn de oksels of de liesstreek waar ze steeds geassocieerd zijn met haarzakjes.4,5 Wanneer deze haarzakjes verstoppen ontstaan er zweertjes, puisten of abcessen die kenmerkend zijn voor HS.1,2

Belangrijk om weten is dat HS niet besmettelijk is, dat het niet ontstaat door een infectie en zeker niets te maken heeft met slechte hygiëne.1,3

Factoren die het risico op Hidradenitis Suppurativa (HS) verhogen worden hieronder weergegeven:

Risicofactoren voor Hidradenitis Suppurativa (HS)

Leeftijd3

HS kan voorkomen op elke leeftijd, maar ontwikkelt zich voornamelijk bij jonge twintigers. Vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans om nog HS te ontwikkelen sterk af.

Geslacht3

Vrouwen worden vaker dan mannen getroffen door HS. Studies wijzen uit dat HS drie keer vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

Hormonale factoren1,2

Aangezien HS vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, en de ziekte zich normaal gezien niet ontwikkelt voor de puberteit of na de menopauze, wordt het verondersteld dat er een verband bestaat tussen HS, met zweertjes, puisten of abcessen als typische symptomen, en de geslachtshormonen. Een direct verband hiertussen is echter nooit vastgesteld.

Erfelijke aanleg3

Uit onderzoek blijkt dat bij HS erfelijkheid een rol speelt. Ongeveer een op de drie mensen met HS heeft een familielid dat ook lijdt aan de huidaandoening.

 

Lifestyle

Zowel roken als overgewicht zijn risicofactoren voor HS. Beide factoren zijn geassocieerd met zowel het ontstaan van de huidaandoening als de ernst van de ziekte.2,3 Overgewicht kan ook bijkomend ongemak veroorzaken door een verhoogde transpiratie en verhoogde wrijving op de plaatsen waar de huidaandoening zich bevindt.6 Plaatsen waar de huidaandoening vaak voorkomt zijn onder meer de oksels, liesstreek, op de billen, onder de borsten of bij de geslachtsdelen.

Stoppen met roken is geen simpele opgave maar voor mensen met HS loont het zeker de moeite vermits de ernst van de ziekte zal afnemen, er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de huidaandoening volledig verdwijnt!7 Om te helpen stoppen met roken kan je contact opnemen met een tabakoloog om je hierbij te helpen (je ziekenfonds betaalt deze bezoeken terug!). Bezoek de website www.tabakstop.be voor meer informatie.

Onderzoek wijst uit dat ook gewicht verliezen een positief effect heeft op de symptomen van HS. Maar liefst 35% van de patiënten ondervindt helemaal geen last meer van hun HS symptomen nadat ze 15% van hun lichaamsgewicht zijn afgevallen.


1 The British Association of Dermatologists. Hidradenitis Suppurativa. Beschikbaar op: http://www.bad.org.uk/shared/get-file.ashx?id=88&itemtype=document. Geraadpleegd juni 2022.

2 Collier F, Smith R, Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 2013; 346: 29-32.

3 Jemec GBE. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med 2012; 366: 158-164.

4 Beier K, Ginez I, Schaller H. Localization of steroid hormone receptors in the apocrine sweat glands of the human axilla. Histochem Cell Biol 2005; 123: 61-65.

5 Sato K, Leidal R, Sato F. Morphology and development of an apoeccrine sweat gland in human axillae. Am J Physiol 1987; 252: 166-180.

6 Mayo Health Clinic. Hidradenitis Suppurativa. Beschikbaar op: http://www.mayoclinic.com/health/hidradenitis-suppurativa/DS00818. Geraadpleegd juni 2022.

7 Buimer MG, Wobbes T, Klinkenbijl JHG. Hidradenitis suppurativa. British Journal of Surgery 2009; 96: 350-360.

8 Kromann CB, Ibler KS, Kristiansen VB et al. The Influence of Body Weight on the Prevalence and Severity of Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol 2014; 94: 553-557